Cennik

Zapewniamy atrakcyjne zniżki dla stałych klientów (wyłącznie z zakresu psychologii transportu). Ceny usług nie wymienionych w tabeli są ustalane indywidualnie.

Nazwa usługi Cena usługi
Psychoterapia indywidualna 130PLN
Psychoterapia par 150 PLN
Całościowa diagnoza inteligencji 400 PLN
Diagnoza Osobowości 400 PLN
Badanie funkcji poznawczych w kierunku otępienia Od 150 PLN
Badanie psychologiczna do celów orzecznictwa 200 PLN
Badanie psychologiczne kierowców kat. A,B,C,D,E m.in.:

  • kandydatów na tzw. kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać prawo jazdy kat. C, D, E,
  • tzw. kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C, D, E i chcą przedłużyć ważność badań (kwalifikacja wstępna bądź okresowa),
  • kierowców samochodów uprzywilejowanych,
  • taksówkarzy,
  • instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy.
150 PLN*
Badanie psychologiczne kierowców ze skierowaniem z Policji bądź Starostwa:

  • za przekroczenie 24 pkt. karnych;
  • zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i/lub za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków;
  • za spowodowanie wypadku drogowego;
  • za popełnienie w okresie próbnym co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
150 PLN*
Badanie psychologiczne kierowców kat. B do celów służbowych 100 PLN
Badanie psychologiczne operatorów maszyn budowlanych, wózków widłowych, suwnic, osób pracujących na wysokości oraz inne zawody wymagające sprawności psychofizycznej 100 PLN

* Cena badania ustalona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (obowiązuje w każdej pracowni)