Mgr Angelika Łętowska-Smaga


Sample avatar

Wykształcenie:

 • psycholog- specjalność: kliniczna i sądowa
 • psychoterapeuta psychodynamiczny- Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum- kształcenie w zakresie psychoterapii klinicznej
 • Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując (od 2014r.) w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu na Oddziale Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Ponadto jestem psychologiem konsultującym Oddział Pediatryczny jak i Oddział Położniczo-Ginekologiczny.
 • Od 2015 r. prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym w Prywatnym Gabinecie Zdrowia Psychicznego. Zajmuję się psychoterapia indywidualną dorosłych jak również psychoterapią par.
 • Posiadam doświadczenie w pracy jako biegły psycholog sądowy w postępowaniu karnym.
 • Pracując w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zakopanem zajmowałam się wsparciem i terapią osób doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej, materialnej i seksualnej.
Zajmuję się :
 • Psychoterapią indywidualną
 • Psychoterapią par
 • Diagnozą psychoterapeutyczną
Specjalizuje się w:
 • Leczeniu zaburzeń osobowości
 • Leczenie stanów depresji
 • Terapii osób doświadczających myśli samobójczych
 • Terapia nerwic
 • Leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Leczenie zaburzeń odżywiania: bulimia, anoreksja
 • Leczeniu zaburzeń lękowych np. lęku społecznego
 • Praca z osobami, które doświadczają trudności w bliskiej relacji
 • Terapii osób, które maja trudność z panowaniem nad emocjami
 • Terapia osób, które zmagają się/zmagały z alkoholizmem czy innym uzależnieniem któregoś z członków rodziny

Mgr Martin Smaga


Sample avatar

Wykształcenie:

 • Jestem psychologiem ze specjalnością: kliniczną i osobowości. Zajmuję się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczną.
 • Posiadam kompetencje upoważniające do badań kierowców i operatorów. Jestem wpisany do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
 • Posiadam doświadczenie w pracy w jako biegły psycholog sądowy w postępowaniu karnym.
 • Ponadto, pracuje z dziećmi ze spectrum autyzmu
Zajmuję się :
 • Diagnostyką psychologiczną
 • młodzieży
 • osób dorosłych
Specjalizuje się w:
 • badaniu sprawności psychomotorycznej w zakresie :
  • psychologii transportu
  • medycyny pracy
 • badaniu funkcji poznawczych w kierunku otępienia
 • diagnozie neuropsychologicznej
 • badaniu funkcji intelektualnych (IQ)
 • diagnozie osobowości - określaniu charakterystyki profilu osobowości.