Terapia wspierająca


Terapia wspierająca to kontakt z psychologiem, którego celem jest doraźna pomoc w radzeniu sobie z konkretnymi problemami. Dzięki temu można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania i poszukać najkorzystniejszych rozwiązań.

Terapia wspierająca koncentruje się na zewnętrznych przejawach trudności oraz na odczuwanych emocjach w kontekście radzenia sobie z nimi, a nie rozpatrywania ich źródeł i ukrytej motywacji. W odróżnieniu od psychoterapii nie ma na celu leczenia przyczyn problemów.


Psychoterapia


Celem psychoterapii jest dotarcie do źródeł występujących w życiu danej osoby trudności, przepracowanie ich i zmianę. Leczenie poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi, diagnostycznymi, służącymi określeniu obszarów problemowych i ustaleniu celów terapii. W szczególny sposób skoncentrowana jest na wewnętrznych konfliktach, które blokują nasze możliwości rozwoju, zaburzają nasze relacje z ludźmi i są przyczyną objawów, w tym także somatycznych, i przez to źródłem cierpienia.

Psychoterapia ma na celu uświadomienie sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A jeśli tak, to w jakim kierunku mają iść te zmiany. Psychoterapia koncentruje się róznież na rozumieniu tego jak wczesne doświadczania wpłynęły na nasz sposób przeżywania: czucia, myślenia a także na nasze relacje.

Wbrew obiegowym opiniom psychoterapia nie polega na udzielaniu porad, pocieszaniu. Dobra terapia to taka, która skutkuje tym, że to dana osoba czuje się bardziej odpowiedzialna za swoje życie, wierzy, że to przede wszystkim ona a nie tylko osoby ją otaczające mają wpływ na jej życie.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.
Formy psychoterapii:
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par